radca prawny Monika Orłowska, Kancelaria Radcowska, ul. Batalionów Chłopskich 6, 26-600 Sandomierz (+48) 530 892 582 kancelaria@radca-sandomierz.pl Data i godzina wizyty w kancelarii ustalana jest indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Wybrane szkolenia i kursy, w których uczestniczyłam lub uczestniczę

 

„Biegły w Wymiarze Sprawiedliwości”

– konferencja, dotycząca opinii kryminalistycznych jako dowodu w sprawie, współorganizowana przez Fundację „Ubi societas, ibi ius”, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Fundację Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej, oraz Instytut Kryminologii i Kryminalistyki Uczelni Łazarskiego.

„Jak przygotować się do mediacji”

szkolenie dla radców prawnych, organizowanie przez Krajową Izbę Radców Prawnych

Miejsce zdarzenia i jego rola we współczesnych warunkach sądowych

szkolenie dla sędziów i prokuratorów, organizowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna

„Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych”

szkolenie dla radców prawnych, organizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych

Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw

Ogólnopolska Konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości i Federacji Dzieci Niczyje

„Prawne aspekty mobbingu”

szkolenie dla radców prawnych, organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach

Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym

roczne seminarium dla sędziów i prokuratorów, organizowane  przez Biuro Informacji Rady Europy i połączone z ekspercką wizytą studyjną w Strasburgu

„Szkolenie z zakresu medycyny sądowej poświęcone problematyce medycyny sądowej i opiniowania pod kątem przydatności dla praktyki adwokackiej”

szkolenie dla adwokatów, organizowane przez Naczelną Radę Adwokacką.

Ślady biologiczne i ich znaczenie w dobie badań genetycznych

szkolenie organizowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna.

„Upadłość konsumencka”

szkolenie dla radców prawnych, organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach.

 „Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych „Paragraf 22”

“Zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”

6 miesięczny kurs, organizowany przez Naczelną Radę Adwokacką dla adwokatów i radców prawnych, w ramach programu edukacji o prawach człowieka dla osób wykonujących zawody prawnicze Rady Europy.

 

%d blogerów lubi to: