Doświadczenie prokuratorskie

W latach 2004 – 2009 pełniłam obowiązki prokuratora.

W zakresie moich obowiązków i kompetencji było prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych i nadzorowanie postępowań, prowadzonych przez policję.  Sprawowałam także funkcję oskarżyciela publicznego i uczestniczyłam w szeregu szkoleń – ogólnopolskich i z zakresu prawa unijnego.

Zajmowałam się różnymi sprawami.

Były wypadki drogowe, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa z użyciem przemocy na tle seksualnym, kradzieże, włamania, znęcanie nad rodziną, oszustwa, zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym, postrzelenia, przekroczenia granic obrony koniecznej i wiele innych.

Czynnie obowiązki zawodowe wykonywałam do 13.01.2007.

Zmiana wykonywanego zawodu została spowodowana moim stanem  zdrowia.