ZAKRES USŁUG

Zakres realizowanej przez Kancelarię obsługi prawnej dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Klienta. Obejmuje m.in.:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • przygotowanie ugody przedsądowej,
 • sporządzanie, opiniowanie umów oraz udział w prowadzonych negocjacjach, dotyczących warunków umów,
 • sporządzanie pism procesowych i środków zaskarżenia,
 • przygotowanie dokumentacji prawnej (statusy, regulaminy, umowy, uchwały),

 

W ramach świadczonych usług realizujemy:

 • windykację należności
 • zastępstwo procesowe (prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi oraz organami administracji państwowej oraz samorządowej)
 • stałą i kompleksową obsługę prawną spółek, przedsiębiorców, organów administracji publicznej, osób prawnych oraz innych podmiotów
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klienta odbywa się na podstawie doraźnych zleceń lub na podstawie umowy o stałą obsługę prawną. Wszystkich Państwa zainteresowanych współpracą serdecznie zapraszam do kontaktu z Kancelarią.
Poniżej skrótowo spisany zakres usług i jego wersja alfabetyczna, która w wolnej chwili będzie kolejno uzupełniana.

Jeżeli w podanych przykładach brakuje interesującego Państwa przypadku – zapraszam do kontaktu w celu ustalenia najlepszej pomocy w Państwa sprawie.

SKRÓT:

w sprawach cywilnych
(sprawy rodzinne – darowizny, spadki, alimenty, umowy majątkowe małżeńskie i przedmałżeńskie,
sprawy o zapłatę,
dochodzenie praw z tytułu zawartych umów,
sprawy o ochronę dóbr osobistych,
sprawy z zakresu nieruchomości – przeniesienie własności, zasiedzenie, służebności, ochrona przed naruszeniami np. immisje,
sprawy z zakresu prawa pracy – mobbing, dyskryminacja, rozwiązanie stosunku pracy niezgodne z przepisami),
w sprawach administracyjnych (odszkodowanie od gminy, podważanie decyzji administracyjnych),
w sprawach karnych i karnoskarbowych (obrona pokrzywdzonych).

WERSJA ALFABETYCZNA:

alimenty

 • alimenty na dziadków i od dziadków
 • alimenty na dzieci i od dzieci
 • alimenty na rodzeństwo i od rodzeństwa
 • alimenty na byłego małżonka
 • alimenty w czasie trwania małżeństwa
 • obniżenie alimentów
 • podwyższenie alimentów
 • przestępstwo niealimentacji
 • przyznanie alimentów
 • ugoda alimentacyjna
 • wnioski o zabezpieczenie

 

darowizna

 • darowizna gruntu rolnego
 • darowizna do majątku wspólnego małżonków
 • darowizna do majątku odrębnego
 • nadmierność darowizny
 • niedostatek darczyńcy
 • odwołanie darowizny przez darczyńcę
 • odwołanie darowizny przez sąd
 • rażąca niewdzięczność
 • służebność mieszkania
 • termin do odwołania darowizny
 • termin do zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego
 • ulga podatkowa – odliczenia od dochodu
 • umowa darowizny
 • umowa dożywocia

 

dziedziczenie

 

małżeństwo

 

przedsiębiorstwo

 • comiesięczny zwrot kosztów zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika
 • dochodzenie należności
 • mediacje
 • mobbing
 • ochrona dobrego imienia
 • odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy
 • przygotowanie dokumentacji firmowej
 • przygotowanie i konsultacja umów
 • wezwania do zapłaty
 • windykacja
 • wybór formy prowadzenia działalności prawnej
 • wypowiedzenie umowy o pracę
 • zatrudnienie w firmie
 • zatrudnianie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • zwolnienia dyscyplinarne
 • zwolnienia z opłat na PFRON
 • zwolnienia z podatku VAT

zasiedzenie

 • ochrona posiadania
 • posiadanie samoistne
 • posiadanie zależne
 • przywrócenie posiadania
 • stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
 • stwierdzenie zasiedzenia służebności
 • zasiedzenie części ułamkowej
 • zasiedzenie kilku nieruchomości

 

 

W każdym przypadku zapraszam do kontaktu w celu ustalenia możliwych dróg udzielenia pomocy.

Dodaj komentarz